ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
20
31
1
อบ.3
22
7
29
1
รวม อบ.
33
27
60
2
ป.1
14
11
25
1
ป.2
14
13
27
1
ป.3
19
20
39
1
ป.4
14
13
27
1
ป.5
6
15
21
1
ป.6
11
11
22
1
รวมประถม
78
83
161
6
ม.1
8
15
23
1
ม.2
16
21
37
1
ม.3
11
9
20
1
รวมมัธยมต้น
35
45
80
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
146
155
301
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...