ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
1
4
1
อบ.3
1
1
2
1
รวม อบ.
4
2
6
2
ป.1
5
4
9
1
ป.2
3
3
6
1
ป.3
4
2
6
1
ป.4
0
3
3
1
ป.5
0
3
3
1
ป.6
3
4
7
1
รวมประถม
15
19
34
6
ม.1
1
1
2
1
ม.2
5
3
8
1
ม.3
2
1
3
1
รวมมัธยมต้น
8
5
13
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
27
26
53
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...