ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
8
14
1
อบ.3
5
2
7
1
รวม อบ.
11
10
21
2
ป.1
2
1
3
1
ป.2
9
4
13
1
ป.3
6
8
14
1
ป.4
11
5
16
1
ป.5
7
9
16
1
ป.6
8
2
10
1
รวมประถม
43
29
72
6
ม.1
5
7
12
1
ม.2
17
15
32
1
ม.3
14
4
18
1
รวมมัธยมต้น
36
26
62
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
65
155
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...