ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนผักชี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
6
12
1
อบ.2
5
8
13
1
อบ.3
5
8
13
1
รวม อบ.
16
22
38
3
ป.1
4
11
15
1
ป.2
15
5
20
1
ป.3
11
7
18
1
ป.4
5
7
12
1
ป.5
10
3
13
1
ป.6
8
8
16
1
รวมประถม
53
41
94
6
ม.1
4
6
10
1
ม.2
6
1
7
1
ม.3
7
6
13
1
รวมมัธยมต้น
17
13
30
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
86
76
162
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...