ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านครึมม่วง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
6
13
1
อบ.3
5
4
9
1
รวม อบ.
12
10
22
2
ป.1
2
4
6
1
ป.2
5
7
12
1
ป.3
8
6
14
1
ป.4
2
6
8
1
ป.5
13
3
16
1
ป.6
9
4
13
1
รวมประถม
39
30
69
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
40
91
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...