ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคูเมือง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
5
12
17
1
รวม อบ.
12
17
29
2
ป.1
13
7
20
1
ป.2
8
7
15
1
ป.3
9
7
16
1
ป.4
11
6
17
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
12
6
18
1
รวมประถม
59
38
97
6
ม.1
10
5
15
1
ม.2
12
5
17
1
ม.3
7
9
16
1
รวมมัธยมต้น
29
19
48
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
100
74
174
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...