ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
1
5
1
อบ.3
5
2
7
1
รวม อบ.
9
3
12
2
ป.1
1
5
6
1
ป.2
7
5
12
1
ป.3
5
0
5
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
4
3
7
1
ป.6
5
6
11
1
รวมประถม
27
22
49
6
ม.1
9
8
17
1
ม.2
11
5
16
1
ม.3
5
5
10
1
รวมมัธยมต้น
25
18
43
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
61
43
104
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...