ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
14
9
23
1
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
7
5
12
1
รวม อบ.
26
20
46
3
ป.1
14
6
20
1
ป.2
11
18
29
1
ป.3
13
11
24
1
ป.4
6
10
16
1
ป.5
14
11
25
1
ป.6
14
19
33
1
รวมประถม
72
75
147
6
ม.1
21
14
35
1
ม.2
26
16
42
1
ม.3
11
26
37
1
รวมมัธยมต้น
58
56
114
3
ม.4
9
17
26
1
ม.5
19
15
34
1
ม.6
11
13
24
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
39
45
84
3
รวมทั้งหมด
195
196
391
15
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...