ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
9
9
18
2
ป.1
7
5
12
1
ป.2
6
3
9
1
ป.3
4
4
8
1
ป.4
4
6
10
1
ป.5
4
5
9
1
ป.6
2
8
10
1
รวมประถม
27
31
58
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
36
40
76
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...