ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเมืองนาท ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
3
9
1
อบ.2
6
3
9
1
อบ.3
6
4
10
1
รวม อบ.
18
10
28
3
ป.1
7
11
18
1
ป.2
12
7
19
1
ป.3
10
6
16
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
6
4
10
1
ป.6
10
7
17
1
รวมประถม
51
42
93
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
69
52
121
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...