ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเสมา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
5
14
1
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
4
5
9
1
รวม อบ.
17
15
32
3
ป.1
5
4
9
1
ป.2
4
3
7
1
ป.3
6
3
9
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
3
7
10
1
รวมประถม
29
26
55
6
ม.1
4
9
13
1
ม.2
4
2
6
1
ม.3
7
0
7
1
รวมมัธยมต้น
15
11
26
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
61
52
113
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...