ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
9
14
1
อบ.3
8
11
19
1
รวม อบ.
13
20
33
2
ป.1
9
10
19
1
ป.2
7
12
19
1
ป.3
8
6
14
1
ป.4
8
10
18
1
ป.5
7
10
17
1
ป.6
5
7
12
1
รวมประถม
44
55
99
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
57
75
132
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...