ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
13
23
1
อบ.3
8
6
14
1
รวม อบ.
18
19
37
2
ป.1
15
9
24
1
ป.2
9
9
18
1
ป.3
7
4
11
1
ป.4
8
9
17
1
ป.5
10
11
21
1
ป.6
8
9
17
1
รวมประถม
57
51
108
6
ม.1
12
10
22
1
ม.2
4
7
11
1
ม.3
6
11
17
1
รวมมัธยมต้น
22
28
50
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
97
98
195
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...