ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเทพนิมิต ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
2
7
1
อบ.2
3
7
10
1
อบ.3
8
7
15
1
รวม อบ.
16
16
32
3
ป.1
2
3
5
1
ป.2
14
4
18
1
ป.3
6
4
10
1
ป.4
4
2
6
1
ป.5
13
8
21
1
ป.6
8
7
15
1
รวมประถม
47
28
75
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
63
44
107
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...