ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลำเพียก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
9
8
17
1
รวม อบ.
13
14
27
2
ป.1
14
4
18
1
ป.2
10
6
16
1
ป.3
3
4
7
1
ป.4
2
6
8
1
ป.5
7
2
9
1
ป.6
3
6
9
1
รวมประถม
39
28
67
6
ม.1
12
6
18
1
ม.2
9
6
15
1
ม.3
6
10
16
1
รวมมัธยมต้น
27
22
49
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
64
143
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...