ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแคทราย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
2
9
11
1
รวม อบ.
8
15
23
2
ป.1
9
6
15
1
ป.2
6
4
10
1
ป.3
2
7
9
1
ป.4
8
6
14
1
ป.5
4
3
7
1
ป.6
8
6
14
1
รวมประถม
37
32
69
6
ม.1
5
7
12
1
ม.2
5
10
15
1
ม.3
7
5
12
1
รวมมัธยมต้น
17
22
39
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
69
131
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...