ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองตะแบก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
10
15
1
อบ.2
14
11
25
1
อบ.3
17
12
29
1
รวม อบ.
36
33
69
3
ป.1
16
11
27
1
ป.2
13
20
33
2
ป.3
19
9
28
1
ป.4
11
16
27
1
ป.5
18
16
34
2
ป.6
11
14
25
1
รวมประถม
88
86
174
8
ม.1
21
13
34
1
ม.2
16
13
29
1
ม.3
26
14
40
1
รวมมัธยมต้น
63
40
103
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
187
159
346
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...