ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนครบุรีวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
51
34
85
3
อบ.3
42
51
93
4
รวม อบ.
93
85
178
7
ป.1
89
71
160
5
ป.2
97
90
187
5
ป.3
94
89
183
5
ป.4
87
91
178
5
ป.5
80
76
156
4
ป.6
81
98
179
5
รวมประถม
528
515
1,043
29
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
621
600
1,221
36
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...