ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
5
11
1
อบ.2
7
13
20
1
อบ.3
11
12
23
1
รวม อบ.
24
30
54
3
ป.1
7
13
20
1
ป.2
10
13
23
1
ป.3
6
3
9
1
ป.4
9
12
21
1
ป.5
10
15
25
1
ป.6
6
7
13
1
รวมประถม
48
63
111
6
ม.1
20
14
34
1
ม.2
12
7
19
1
ม.3
6
8
14
1
รวมมัธยมต้น
38
29
67
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
110
122
232
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...