ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
7
16
2
อบ.3
8
5
13
2
รวม อบ.
17
12
29
4
ป.1
18
14
32
2
ป.2
18
10
28
2
ป.3
11
7
18
2
ป.4
18
11
29
2
ป.5
19
17
36
2
ป.6
21
7
28
2
รวมประถม
105
66
171
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
122
78
200
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...