ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
22
34
56
2
อบ.3
17
22
39
2
รวม อบ.
39
56
95
4
ป.1
40
37
77
3
ป.2
39
55
94
3
ป.3
33
27
60
2
ป.4
53
27
80
2
ป.5
51
27
78
2
ป.6
22
34
56
2
รวมประถม
238
207
445
14
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
277
263
540
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...