ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านมาบกราด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
10
25
1
อบ.3
12
13
25
1
รวม อบ.
27
23
50
2
ป.1
11
16
27
1
ป.2
23
15
38
1
ป.3
14
15
29
1
ป.4
14
13
27
1
ป.5
19
14
33
1
ป.6
14
11
25
1
รวมประถม
95
84
179
6
ม.1
2
14
16
1
ม.2
9
10
19
1
ม.3
11
11
22
1
รวมมัธยมต้น
22
35
57
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
144
142
286
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...