ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านซับสะเดา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
9
13
1
อบ.3
9
7
16
1
รวม อบ.
13
16
29
2
ป.1
8
6
14
1
ป.2
5
4
9
1
ป.3
7
4
11
1
ป.4
10
3
13
1
ป.5
10
5
15
1
ป.6
6
3
9
1
รวมประถม
46
25
71
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
59
41
100
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...