ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
10
19
1
อบ.3
10
8
18
1
รวม อบ.
19
18
37
2
ป.1
6
10
16
1
ป.2
8
7
15
1
ป.3
9
11
20
1
ป.4
7
4
11
1
ป.5
9
8
17
1
ป.6
11
13
24
1
รวมประถม
50
53
103
6
ม.1
6
10
16
1
ม.2
3
13
16
1
ม.3
4
7
11
1
รวมมัธยมต้น
13
30
43
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
82
101
183
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...