ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
3
5
1
อบ.2
2
2
4
1
อบ.3
8
6
14
1
รวม อบ.
12
11
23
3
ป.1
6
7
13
1
ป.2
6
9
15
1
ป.3
7
12
19
1
ป.4
10
5
15
1
ป.5
6
4
10
1
ป.6
6
3
9
1
รวมประถม
41
40
81
6
ม.1
6
4
10
1
ม.2
6
7
13
1
ม.3
8
7
15
1
รวมมัธยมต้น
20
18
38
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
73
69
142
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...