ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไชยวาล ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
2
11
1
อบ.2
10
10
20
1
อบ.3
6
8
14
1
รวม อบ.
25
20
45
3
ป.1
9
11
20
1
ป.2
10
8
18
1
ป.3
5
10
15
1
ป.4
6
1
7
1
ป.5
7
10
17
1
ป.6
14
11
25
1
รวมประถม
51
51
102
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
76
71
147
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...