ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
2
6
1
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
9
12
21
1
รวม อบ.
18
19
37
3
ป.1
5
6
11
1
ป.2
5
10
15
1
ป.3
1
7
8
1
ป.4
5
2
7
1
ป.5
7
9
16
1
ป.6
11
4
15
1
รวมประถม
34
38
72
6
ม.1
3
5
8
1
ม.2
3
8
11
1
ม.3
4
5
9
1
รวมมัธยมต้น
10
18
28
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
75
137
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...