ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านใหญ่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
4
11
1
อบ.2
16
12
28
1
อบ.3
9
7
16
1
รวม อบ.
32
23
55
3
ป.1
9
18
27
1
ป.2
17
12
29
1
ป.3
12
7
19
1
ป.4
17
12
29
1
ป.5
10
10
20
1
ป.6
8
9
17
1
รวมประถม
73
68
141
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
105
91
196
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...