ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
8
12
1
อบ.3
8
12
20
1
รวม อบ.
12
20
32
2
ป.1
11
11
22
1
ป.2
9
6
15
1
ป.3
8
2
10
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
7
5
12
1
รวมประถม
46
34
80
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
58
54
112
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...