ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบุยายแลบ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
3
9
1
อบ.2
7
2
9
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
19
10
29
3
ป.1
9
7
16
1
ป.2
10
7
17
1
ป.3
7
5
12
1
ป.4
1
2
3
1
ป.5
2
4
6
1
ป.6
3
5
8
1
รวมประถม
32
30
62
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
40
91
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...