ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
6
14
1
อบ.2
3
7
10
1
อบ.3
4
1
5
1
รวม อบ.
15
14
29
3
ป.1
5
4
9
1
ป.2
8
4
12
1
ป.3
8
7
15
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
13
5
18
1
ป.6
11
3
14
1
รวมประถม
50
28
78
6
ม.1
12
3
15
1
ม.2
1
3
4
1
ม.3
1
7
8
1
รวมมัธยมต้น
14
13
27
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
55
134
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...