ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
8
18
1
อบ.3
11
5
16
1
รวม อบ.
21
13
34
2
ป.1
9
13
22
1
ป.2
17
15
32
1
ป.3
9
10
19
1
ป.4
4
2
6
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
10
6
16
1
รวมประถม
56
52
108
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
65
142
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...