ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเมา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
0
4
1
อบ.2
1
5
6
1
อบ.3
7
7
14
1
รวม อบ.
12
12
24
3
ป.1
4
4
8
1
ป.2
5
4
9
1
ป.3
2
6
8
1
ป.4
8
2
10
1
ป.5
6
4
10
1
ป.6
4
3
7
1
รวมประถม
29
23
52
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
35
76
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...