ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
13
11
24
1
อบ.2
11
18
29
1
อบ.3
11
14
25
1
รวม อบ.
35
43
78
3
ป.1
32
29
61
2
ป.2
32
27
59
2
ป.3
23
17
40
1
ป.4
28
33
61
2
ป.5
38
22
60
2
ป.6
28
27
55
2
รวมประถม
181
155
336
11
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
216
198
414
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...