ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
9
18
1
อบ.2
9
5
14
1
อบ.3
10
9
19
1
รวม อบ.
28
23
51
3
ป.1
10
8
18
1
ป.2
13
9
22
1
ป.3
7
7
14
1
ป.4
11
10
21
1
ป.5
7
12
19
1
ป.6
6
9
15
1
รวมประถม
54
55
109
6
ม.1
7
6
13
1
ม.2
11
5
16
1
ม.3
11
5
16
1
รวมมัธยมต้น
29
16
45
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
111
94
205
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...