ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแชะ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
6
15
1
อบ.2
14
16
30
1
อบ.3
2
12
14
1
รวม อบ.
25
34
59
3
ป.1
11
10
21
1
ป.2
9
13
22
1
ป.3
5
11
16
1
ป.4
7
9
16
1
ป.5
7
8
15
1
ป.6
14
9
23
1
รวมประถม
53
60
113
6
ม.1
47
20
67
2
ม.2
45
20
65
2
ม.3
25
30
55
2
รวมมัธยมต้น
117
70
187
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
195
164
359
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...