ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนกรูด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
4
6
1
อบ.2
6
3
9
1
อบ.3
4
6
10
1
รวม อบ.
12
13
25
3
ป.1
8
11
19
1
ป.2
4
5
9
1
ป.3
9
1
10
1
ป.4
8
5
13
1
ป.5
13
2
15
1
ป.6
4
2
6
1
รวมประถม
46
26
72
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
58
39
97
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...