ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
2
7
1
อบ.3
5
2
7
1
รวม อบ.
10
4
14
2
ป.1
7
12
19
1
ป.2
12
9
21
1
ป.3
11
8
19
1
ป.4
17
3
20
1
ป.5
11
9
20
1
ป.6
11
12
23
1
รวมประถม
69
53
122
6
ม.1
9
5
14
1
ม.2
9
6
15
1
ม.3
9
7
16
1
รวมมัธยมต้น
27
18
45
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
106
75
181
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...