ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนจอมทองวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
5
14
1
อบ.3
11
7
18
1
รวม อบ.
20
12
32
2
ป.1
15
9
24
1
ป.2
7
8
15
1
ป.3
10
12
22
1
ป.4
11
7
18
1
ป.5
10
5
15
1
ป.6
11
11
22
1
รวมประถม
64
52
116
6
ม.1
9
10
19
1
ม.2
10
10
20
1
ม.3
14
10
24
1
รวมมัธยมต้น
33
30
63
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
117
94
211
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...