ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
33
19
52
2
อบ.3
26
18
44
2
รวม อบ.
59
37
96
4
ป.1
24
21
45
2
ป.2
25
21
46
2
ป.3
21
18
39
2
ป.4
18
26
44
2
ป.5
25
18
43
2
ป.6
32
21
53
2
รวมประถม
145
125
270
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
204
162
366
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...