ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
4
9
1
อบ.2
4
4
8
1
อบ.3
8
3
11
1
รวม อบ.
17
11
28
3
ป.1
4
6
10
1
ป.2
7
9
16
1
ป.3
5
4
9
1
ป.4
3
2
5
1
ป.5
4
8
12
1
ป.6
4
4
8
1
รวมประถม
27
33
60
6
ม.1
4
3
7
1
ม.2
6
2
8
1
ม.3
1
3
4
1
รวมมัธยมต้น
11
8
19
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
52
107
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...