ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
0
7
1
อบ.2
9
9
18
1
อบ.3
8
7
15
1
รวม อบ.
24
16
40
3
ป.1
15
8
23
1
ป.2
6
19
25
1
ป.3
9
3
12
1
ป.4
10
9
19
1
ป.5
12
11
23
1
ป.6
17
5
22
1
รวมประถม
69
55
124
6
ม.1
10
12
22
1
ม.2
8
7
15
1
ม.3
7
6
13
1
รวมมัธยมต้น
25
25
50
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
118
96
214
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...