ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
14
15
29
1
อบ.2
9
11
20
1
อบ.3
13
9
22
1
รวม อบ.
36
35
71
3
ป.1
8
11
19
1
ป.2
15
11
26
1
ป.3
12
16
28
1
ป.4
12
17
29
1
ป.5
19
18
37
1
ป.6
9
14
23
1
รวมประถม
75
87
162
6
ม.1
10
8
18
1
ม.2
12
15
27
1
ม.3
10
7
17
1
รวมมัธยมต้น
32
30
62
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
143
152
295
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...