ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
12
20
1
อบ.3
16
10
26
1
รวม อบ.
24
22
46
2
ป.1
16
8
24
1
ป.2
8
20
28
1
ป.3
14
16
30
1
ป.4
12
13
25
1
ป.5
15
8
23
1
ป.6
16
9
25
1
รวมประถม
81
74
155
6
ม.1
16
12
28
1
ม.2
10
17
27
1
ม.3
7
14
21
1
รวมมัธยมต้น
33
43
76
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
138
139
277
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...