ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
6
15
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
15
12
27
2
ป.1
6
7
13
1
ป.2
10
4
14
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
6
6
12
1
ป.5
8
7
15
1
ป.6
6
4
10
1
รวมประถม
41
33
74
6
ม.1
15
9
24
1
ม.2
8
9
17
1
ม.3
13
15
28
1
รวมมัธยมต้น
36
33
69
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
92
78
170
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...