ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดกุดพิมาน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
6
8
1
อบ.3
3
3
6
1
รวม อบ.
5
9
14
2
ป.1
3
1
4
1
ป.2
3
1
4
1
ป.3
5
3
8
1
ป.4
3
2
5
1
ป.5
8
3
11
1
ป.6
1
2
3
1
รวมประถม
23
12
35
6
ม.1
5
1
6
1
ม.2
0
0
0
0
ม.3
2
2
4
1
รวมมัธยมต้น
7
3
10
2
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
35
24
59
10
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...