ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเก่า-บ้านน้อย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
1
1
1
อบ.2
3
6
9
1
อบ.3
2
3
5
1
รวม อบ.
5
10
15
3
ป.1
2
6
8
1
ป.2
4
3
7
1
ป.3
7
3
10
1
ป.4
3
1
4
1
ป.5
2
3
5
1
ป.6
5
5
10
1
รวมประถม
23
21
44
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
28
31
59
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...