ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านมะเริง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
6
11
1
อบ.2
3
2
5
1
อบ.3
5
3
8
1
รวม อบ.
13
11
24
3
ป.1
2
2
4
1
ป.2
2
3
5
1
ป.3
1
5
6
1
ป.4
1
4
5
1
ป.5
6
3
9
1
ป.6
1
0
1
1
รวมประถม
13
17
30
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
26
28
54
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...