ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังโป่ง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
7
10
1
อบ.3
8
4
12
1
รวม อบ.
11
11
22
2
ป.1
8
9
17
1
ป.2
15
4
19
1
ป.3
10
7
17
1
ป.4
12
2
14
1
ป.5
3
5
8
1
ป.6
7
1
8
1
รวมประถม
55
28
83
6
ม.1
3
3
6
1
ม.2
6
3
9
1
ม.3
3
3
6
1
รวมมัธยมต้น
12
9
21
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
78
48
126
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...