ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสระพัง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
0
1
1
อบ.2
4
4
8
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
11
9
20
3
ป.1
5
3
8
1
ป.2
4
7
11
1
ป.3
7
7
14
1
ป.4
8
10
18
1
ป.5
6
2
8
1
ป.6
7
4
11
1
รวมประถม
37
33
70
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
48
42
90
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...